kol_lewa
logo kersten gallery

Paweł Goliszek

(wystawionych prac | exposed works: 3)
» tytuł | title: 003
» id: 35196

» autor | author: Paweł Goliszek
» wysokość | height: 54 cm
» szerokość | width: 68 cm

» wyświetleń / displays: (77)

» tytuł | title: 002
» id: 35195

» autor | author: Paweł Goliszek
» wysokość | height: 71 cm

» wyświetleń / displays: (40)

» tytuł | title: 001
» id: 35194

» autor | author: Paweł Goliszek
» wysokość | height: 57 cm

» wyświetleń / displays: (45)


gora_prawa
31-014 KRAKÓW, ul. Sławkowska 5/7, tel. +48 (12) 424 08 49, +48 602 253 846, E-mail: kerstengallery@kerstengallery.com.pl