Bronisław Chromy
Autor:
Bronisław Chromy
Tytuł:
143
ID:
35036
Format:
53 x 55 cm