Marian Konieczny
Autor:
Marian Konieczny
Tytuł:
006
ID:
35463
Format:
66 x 37 cm