Jerzy Rojkowski
Autor:
Jerzy Rojkowski
Tytuł:
078
ID:
35336
Format:
100 x 50 cm Bez ramy