Bronisław Chromy
Autor:
Bronisław Chromy
Tytuł:
146
ID:
35495
Format:
42 x 45 cm