Bronisław Chromy
Autor:
Bronisław Chromy
Tytuł:
148
ID:
35500
Format:
60 x 63 cm