Janusz Wątor
Autor:
Janusz Wątor
Tytuł:
078
ID:
35507
Format:
42 x 40 cm