Janusz Wątor
Autor:
Janusz Wątor
Tytuł:
081
ID:
35618
Format:
142 x 63 cm