Alicja Słaboń - Urbaniak - 165. Martwa natura z cyklamenem