Janusz Wątor
Autor:
Janusz Wątor
Tytuł:
080
ID:
35568
Format:
92 x 50 cm