Janusz Rafał Głowacki - 062. Pierwowzór przemijania