Alicja Słaboń - Urbaniak - 156. Martwa natura z cyklamenem