Alicja Słaboń - Urbaniak - 169. Pierwsze krople deszczu