Jacek Pałucha - 155. Harcerz przeprowadzający staruszkę przez jezdnię