glowa lewa
Kersten Gallery Logo
glowa prawa

Edyta Purzycka

Wystawionych prac: 55

linia
Edyta Purzycka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom w 1996 roku z grafiki artystycznej pod kierunkiem profesor Haliny Pawlikowskiej, aneks z malarstwa i fotografii. W latach 1995 - 96 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Od 1997 roku należy do ZPAP. W swoich pracach wykorzystuje kilka technik wklęsłodrukowych (akwafortę, akwatintę, miękki werniks, odprysk atramentowy) Pozwala to na eksperymenty fakturalne oraz na uzyskiwanie efektów malarskich. Tworzyła szatę graficzną miesięcznika studenckiego „Maska”, a następnie kwartalnika artystycznego „Format”. Współpracowała z czasopismem literacko – artystycznym „Rita Baum” oraz Wydawnictwem Szkolnym PWN. W styczniu 2000 roku opracowała scenografię do spektaklu pt. „Obrazek wigilijny”. Przedstawienie powstało w ramach działalności Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. W 2001 roku Wydawnictwo „TIKKUN” wydało tomik poezji niemieckiego poety - Petera Gehrischa z grafikami Edyty Purzyckiej. ........................................................................................................................................................................................................................................ Edyta Purzycka – graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław. 1996 - diploma in graphic arts supervised by Professor Halina Pawlikowska, additionally: painting and photography.1995 – 1996 – holder of a scholarship from the Minister of Art and Culture. Since 1997 – a member of the Association of Polish Artists ( ZPAP). She uses several plate printing techniques: etching, aquatint, soft varnish. This allows experimenting in facture treatment and obtaining painting effects. Edyta created the graphic get – ups of the students’ monthly journal called „Maska”(The Mask), and also the artistic quarterly „Format”. She co – operate whit the „Rita Baum” literary and artistic periodical and whit the Publishing House for Schools (PWN). In January of 2000 she designed the scenery for the spectacle called Christmas –Eve, in Wrocław. In 2001 the „TIKKUN” Publishers edited a volume of poetry of Peter Gehrisch, the German poet, whit graphics of Edyta Purzycka.
WSZYSTKIE
TYLKO DOSTĘPNE
POKAŻ WIĘCEJ