glowa lewa
Kersten Gallery Logo
glowa prawa

Łukasz Towpik

Wystawionych prac: 5

linia
Urodzony w 1984 roku, jest absolwentem wydziału Malarstwa Instytutu Sztuk Plastycznych Uniwersytetu w Zielonej Górze. W 2010 roku obronił tytuł magistra. Tematem obrazów jest człowiek, przedstawiany zazwyczaj w akcie, niekiedy częściowo okryty udrapowanym materiałem. Postaci są anonimowe, odwracają twarze, ukazują się widzowi od tyłu, połowicznie. W swoich pracach artysta ogranicza gamę kolorów. Stonowana, ciemna kolorystyka kontrastuje z odcieniem ludzkiego ciała, przedstawionego z anatomiczną wręcz dokładnością, bez idealizacji, w tradycji klasycznie pojętego aktu. Dzieła Łukasza Towpika wyraźnie inspirowane są sztuką dawną, uzupełnioną o nierealną czy też nieokreśloną przestrzeń. Są to obrazy, w których erotyzm łączy się mistycyzmem, duchowością, a artysta dąży do ukazania głębszej symboliki.
WSZYSTKIE
TYLKO DOSTĘPNE
POKAŻ WIĘCEJ